เทคนิคการสร้าง Backlink อย่างถูกวิธี

การสร้าง Backlink นั้น ไม่ว่าเราจะไปฝากไปตามเว็บไซต์ใด หรือบล๊อกต่างๆ เราก็ต้องมีวิธีการสร้าง Backlink ที่ถูกต้องถูกวิธีจึงจะได้ผลคุ้มค่ากับการที่เราไปสร้าง Backlink ไว้ และเทคนิคการสร้าง Backlink ที่ถูกวิธีมีอยู่ 3 วิธีหลักๆ

การฝากลิงค์ต้องทำไปแต่ละเว็บเพจ เพราะที่อยู่เว็บเพจกับที่อยู่ของเว็บไซต์นั้นต่างกัน จึงควรจะจัด Ranking ให้แต่ละเว็บเพจแต่ไม่ต้องทั้งเว็บไซต์ หรืออาจจะฝากลิงค์แต่โฮมเพจแล้วค่อยฝากลิงค์แบบ Absolute URL แต่ไม่ต้องใส่ชื่อไฟล์โฮมเพจไปด้วย

การฝากลิงค์ที่ได้ผลและมีประสิทธิ์ภาพ ควรฝากลิงค์ไว้กับเว็บเพจคนอื่นที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน เพราะจะมีผลต่อค่า Backlink ที่เราจะได้ เช่น หน้าเว็บเพจของคุณทำเกี่ยวกับเรื่องแมว หน้าเพจที่เราไปฝากลิงค์นั้นควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องแมว อาจจะเป็นอาหารของเจ้าแมวเหมียว การดูแลเวลาแมวป่วย หรือวัคซีนของแมว เป็นต้น

สำหรับการสร้างลิงค์สิ่งที่ควรทำคือ ใช้ Anchor Text เพื่อความเหมาะสมและคุณภาพของการสร้าง Backlink ดังนั้นเราจึงควรนำหลักการหลักๆ 3 หลักการนี้ไปใช้ในการสร้าง Backlink ของคุณได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง