การควบคุมสมาธิ

วิธีกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย

ในปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ล้วนแต่ประกอบไปด้วยสารพิษต่าง ทั้งในอาหาร อากาศ แหล่งน้ำ หรือ สารพิษที่ร่างกายผิดขึ้นมาเนื่องจากความเครียด เป็นต้น …