ใบบัวบก

ใบบัวบกชะลอความแก่

ใบบัวบกคืออะไร

ใบบัวบกเป็นจัดอยู่ในตระกูลพืชล้มลุกขนาดเล็ก ใบมีลักษณะคล้ายใบบัว ขอบใบจะหยัก โดยลำต้นจะทอดลงไปแตะพื้นดิน และลำต้นนั้นจะสามารถแตกรากออกเป็นต้นใมห่ได้อีก มักพบบริเวณที่ชื้อแฉะ …