คันหัว

ทำอย่างไรเมื่อเป็น “เหา?”

วัยเด็กมักจะเป็นวัยที่เป็นเหามากที่สุด เพราะชอบติดและแพร่กระจายมาจากที่โรงเรียนจากการเล่นกัน อยู่ใกล้กันเพราะเหาสามารถกระโดดหากันกัน อีกทั้งยังมีอาการที่เด่นชัดคือคันศรีษะและเห็นไข่เหาเป็นเม็ดสีขาวอยู่บนศรีษะ จึงไม่แปลกที่โรงเรียนอนุบาล ประถม จึงมีมาตราการตรวจเหาของเด็กโดยอาจารย์ที่โรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด…