ถ่านไม้ไผ่

ข้อดีของถ่านไม้ไผ่

ถ่านไม้ไผ่เป็นถ่านที่มีข้อดีอยู่อย่างมากมายมากกว่าแค่เป็นเชื้อเพลิงในเตาเฉยๆ แต่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลย ซึ่งถ่านไม้ไผ่ที่มีดีขนาดนี้ก็เพราะว่าเมื่อไม้ไผ่ได้รับอุณหภูมิที่สูงมากพอจะเกิดคุณสมบัติใหม่ๆขึ้นมากมาย เพราะที่อุณหภูมิสูงรูในถ่านไม้ไผ่ก็จะเยอะมากๆ

เจ้ารูเล็กๆมากมายเหล่านี้นี้นั้นเป็นตัวที่สร้างคุณสมบัติให้กับถ่านไม้ไผ่ คือ ทำให้ถ่านไม้ไผ่สามารถดูดเก็บกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี …