Chest pain

อาการหัวใจโต

อาการหัวใจโตคืออะไร? หลายคนสงสัยมากเพราะมักมีอาหารหายใจไม่ออก หายใจติดขัดจนต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจ พอเอ็กซเรย์จึงพบว่าหัวใจโต จึงทำให้คนไข้วิตกกังวลต่างๆ นาๆ บางคนหัวใจโตจนไปทับปอดทำให้ผลเอ็กซเรย์ออกมาไม่เห็นปอดแบบปกติ …