เด็ก

เด็กท้องร่วง

อาการท้องร่วง คือ อาการที่เราขับถ่ายออกมามีลักษณะเหลวปนน้ำ 3 ครั้ง หรืออาจจะเป็นถ่ายเหลวเป็นน้ำ 1 …