โรคฟันผุ

สาเหตุของโรคฟันผุ

โรคฟันผุ เป็นโรคที่เป็นกันมากมายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นโรคที่บ่งบอกถึงการดูแลสุขภาพฟันของตนเอง รวมไปถึงการแปรงฟันเพื่อความสะอาดของสุขภาพเหงือกและฟัน เพราะถ้าหากเราดูแลสุขภาพเหงือกและฟันไม่ดีไม่สะอาดแล้วก็จะทำให้เกิดโรคฟันผุตามมาได้

อาการเริ่มแรกของโรคฟันผุ มักจะมีอาการปวดฟัน …