Phukradueng

ภูกระดึง จ.เลย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ซึ่งจะปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน …