ความเชื่อ

เทคนิคการสร้างโดเมนเนมให้น่าเชื่อถือ

ในการที่เราจะสร้างโดเมนเนมให้น่าเชื่อถือนั้นเราต้องทำความเข้าใจและรู้จักหลักการตั้งชื่อโดเมนเนมเสียก่อนถึงจะมาวิเคาระห์หลักการความน่าเชื่อถือของโดเมนเนม เพราะถ้าหากไม่รู้หลักการตั้งชื่อโดเมนเนมก็จะส่งผลให้โดเมนเนมนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีหลักการและความสำคัญที่มาจากชื่อโดเมนเนมอย่างแท้จริง และยังมีผลต่อการทำ Ranking อีกด้วย

หลักการหรือเคล็ดลับการสร้างโดเมนเนมให้น่าเชื่อถือที่ทำให้ …